Ürünler

C & C++ Geliştirme            
C++test
Insure++

Java Geliştirme               
Jtest

.Net Geliştirme                
.TEST

Web & Web Hizmetleri   
WebKing
SOAtest
BPEL Maestro

ALM                     
Parasoft Concerto


Test Çözümleri

Kurallara Uyma (Rules Compliance)

Kötü yazılmış kodların üstüne kurulmuş uygulamalar, tutarsız ve güvenilmez olmanın yanında, zayıf kodlar, güvenlik saldırılarına kapılarını açar veya uygulamanın düşük performansla çalışmasına sebep olur. Bu tür kod hatalarını teşhis etmek için manuel kod araştırmaları veya incelemeleri, sıkıcıdır, hatalıdır ve zaman kaybıdır.

Geliştirme kuralları, firmalara, sanayi uzmanlarının en iyi pratiklerini uygulamalarına izin veren dil-özellikli programlama kurallarıdır. Bu kurallara uyan kodlar yaratmak, proje uygulamalarının kalitesini, güvenliğini ve güvenilirliğini arttırır. Takip eden anlamlı geliştirme kuralları, hataları önleyerek geliştirme süresini, harcanan emeği ve maliyetleri azaltır. Aynı zamanda bu kurallar kodların daha kolay anlaşılmasına, bakılmasına ve yeniden kullanılmasına imkan sağlar.

Parasoft’un gelişim kuralı çözümleri, software hatalarını otomatik olarak bulur. Otomatikleştirilmiş kod incelemesi ile proje uygulamalarının güvenilirliğini, güvenliğini ve performansını azaltan hataları teşhis eder. Geliştirme takımlarının, kodlardaki hataları bulma sürelerini azaltıp, bu süreyi yeni işlevsellikler yaratmaları için kullanmalarını sağlar. Geliştirme kural çözümleri, Java, C++ ve.Net ortamları için uygundur ve birçok genel kodlama sorunlarını birkaç saniye içerisinde otomatik olarak düzeltebilmektedir. 

Firmalar, yeni tip hataların yeniden meydana gelmesini engelleyecek özel geliştirme kuralları yaratarak, geliştirme süreçlerini sürekli iyiye götürebilirler. Bir takım ortamında veya grup işbirliğinde, Parasoft, tek tip geliştirme standartına bağlı olan üçüncü parti dış kaynakları (outsourcer) içeren tüm geliştirme organizasyonunu garanti altına alan bir Takım Konfigürasyon Yöneticisi sağlamaktadır.

Birim Test (Unit Testing)

Uygulama içerisindeki tüm modüller veya birimler güvenilir olmalı ve doğru çalışmalıdır. Eğer böyle olmazsa, uygulama doğru işlemeyecek veya beklenmeyen davranışlara sahip olacaktır. Bütün uygulamayı test ederek, her birimin doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamak çok zor olacak ve etkin olmayacaktır. 

Geliştiriciler için, her birim kurulduğunda, güvenilir olup olmadığını ve doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek çok daha basit ve hızlı olacaktır. Unit test, uygulama tamamlanmadan test edilmesine olanak tanır. Aynı zamanda, unit test, uygulama-seviyeli test için gerekli olan geniş test araçlarına ihtiyaç duymamaktadır. Birim seviyesinde teste başlarken, hataları bulmak için daha az zaman, efor ve kaynak harcanacak ve uygulama seviyeli testlerin gözden kaçıracağı hataları tespit edecektir.  

Parasoft’un unit test çözümleri, kısmi olarak veya tüm uygulamayı otomatik olarak test etmektedir. Unit seviye testleri, kodun ne derecede iyi inşa edildiğini gösterir snapshotlar sağlamaktadır. Her birimin güvenilirliğini doğrulamak için, Parasoft çözümleri, birimin, tüm olası durumlara tepki verip vermediğini ve muhtemel tüm pathleri araştırıp araştırmadığını soruşturan test stub’larını içeren caseleri otomatik olarak yaratır. Birim seviyeli fonksiyonel test, her birimin belirtildiği şekle göre uygulanıp uygulanmadığını doğrulamaktadır. Her birimin işlevselliğini sorgulamak için, Parasoft, grafiksel bir test case ve object (nesne) editörü sağlayarak, kullanıcı tanımlı fonksiyonel test case’lerinin, otomatik olarak yaratılan test case’lere kolayca eklenmesini sağlamaktadır.

Unit test çözümleri Java, C++ ve.Net ortamları için uygundur. Gelecekteki gelişmelerin daha önce doğrulanmış birim fonksiyonelliğini bozmadığından emin olmak için, Parasoft, kod değişikliklerini gözlemleyen, sonra da gerekli olan birim fonksiyonel test takımını güncelleyen otomatikleştirilmiş regresyon test süreci sağlar.

Fonksiyonel Test (Functional Testing)

Uygulama, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yetenekleri verebiliyor mu? Yerine getirmeleri gereken görevleri başarılı bir şekilde tamamlayabiliyor mu? İhtiyaçları için doğru cevapları alabiliyorlar mı? Eğer cevap hayırsa, firma, ciddi bir gelir kaybı ve müşteri sadakati kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Büyüyen rekabetçi baskılar, firmaları, uygulamalarının henüz üretime konmadan, iş ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmaya zorlamaktadır. 

Fonksiyonel test, kullanıcının isteklerinin uygulama tarafından karşılanıp karşılanmadığını doğrular. Kullanıcı hareketlerini emulate ederek, işletim yollarının düzgün çalışıp çalışmadığından ve verilen ihtiyaçlar için uygun cevapların verilip verilmediğinden emin olmak için kullanıcı hareketlerinin benzerlerini yapar. Fonksiyonel test, firmalara, kullanıcı test takımlarının en az çaba ile yaratmasına olanak sağlayarak, daha yüksek kalitede uygulamaları daha az riskle ve maliyetle yerleştirmelerine imkan tanımaktadır. 

Parasoft’un fonksiyonel test çözümleri, karmaşık kullanıcı testi senaryolarını oluşturma yeteneği sağlayarak işlevsellik testlerini basitleştirmektedir – hem de herhangi bir script yapmadan. Özel kullanıcı görevlerini kaydedebilir veya benzersiz kullanıcı görevlerini otomatik olarak yaratan çözümlere sahip olabilirsiniz. Testler, veri kaynaklarında depolanan değerlere sahip olan kullanıcı testlerini dinamik olarak çoğaltmak için genişletilebilir. Sözkonusu performans testi çözümleri, Web Hizmetleri, HTML ve XML ortamları için kullanılabilir. 

Bu kullanıcı testleri, tüm firma düzeyinde kullanılabilir. QA tarafından, yeni sürümlerin varolan işlevselliği bozup bozmadığını soruşturmak için regresyon testine dönüştürülebilir. Aynı zamanda, bu testler, uygulamanın beklenen kullanıcı yüklerinde, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu performansı sağlayıp sağlamadığını doğrulamak için operasyonlar tarafından performans testi takımına dönüştürülebilir.

Sızıntı Bulma (Leak Detection)

Kaynak sızıntıları, tehlikeli hatalardır. Birçoğu ile karşılaşmazsınız, fakat bu hatalar ortaya çıktığı zaman uygulamanın çökmesine neden olacaktır. Bellek ve veritabanı bağlantıları, en yaygın iki kaynak sızıntısı örneğidir. Test esnasında kendilerini göstermedikleri için masraflı ve zaman harcatan bulunması zor hatalardır. 

Kaynak sızıntısını bulma çözümleri, uygulamanın runtime işletimini analiz eder veya görüntüler. Sızıntıların ne zaman ortaya çıktığını ve buna neden olan durumları belirleyerek kullanıcının haftalar alacak hataları bulup giderme zamanını azaltır ve ayrıca müşterileri etkileyecek maliyetli program çökmelerini önler.

Parasoft, C++ uygulamalarındaki bellek hatalarını ve SQL veritabanlarındaki bağlantı hatalarını bulmak için kullanıcılara olanak sağlayan kaynak sızıntısı bulma çözümleri sağlar. Kaynak kodu seviyesindeki uygulamaları modellemek, bellek sızıntısı, bozulması ve atama hatalarının bulunmasına gerek duyan kod operasyonu hakkında geniş bilgiye sahip olmanızı sağlamak için C++ çözümüne olanak sağlar. Veritabanı çözümü, veritabanı çağrılarını gözlemler ve bağlantılar, komutlar veya sonuç setleri gibi açık kaynakları otomatik olarak bulabilir.

Güvenlik Testi (Security Testing)

Yazılım hataları ve zayıf yapı uygulamaları, uygulamaların saldırılara karşı savunmasız hale gelmesine sebep olur. Güvenlik savunmasızlıkları, saldırganın, firmanın sistemlerini ve varlıklarını etkilemesine imkan tanır. Ve firma, güvenlik yarıklarının sebep olacağı zararlardan sorumlu olacaktır. Web uygulamalarının özellikle bu savunmasızlıklara sahip olması muhtemeldir.

Güvenlik ile, önleme başarının anahtarıdır. Güvenlik testi, kullanıcılara, şifreler ve kimlik denetimlerini içeren uygulamanın güvenlik fonksiyonlarının doğru çalıştığını ve bilginin başarılı şekilde şifrelenip ve çözüldüğünü doğrulamak için olanak sağlar. Güvenlik testi ayrıca, kullanıcıların yazılmış olan kodun saldırılara karşı güvenli olduğundan emin olmalarını sağlar.

Parasoft, kurumlara, etkin bir uygulama güvenlik politikası kurmasına ve zorla kabul ettirmesine imkan tanıyan çözümler sağlamaktadır. Bu politikalar, kodun, uygulama için gerekli olan güvenlik derecesini koruması için nasıl çalışması gerektiğini tanımlar. Sözkonusu çözümler, koddaki, güvenlik mekanizmalarının bozulmasına ve yanlış çalışmasına sebep olan hataları teşhis etmenize olanak tanır. Java, C++, .Net, HTML, XML ve Web Hizmetleri ortamlarında kullanılabilir.

Çözümler, güvenlik politikalarına uyulmasını ve güvenlik savunmasızlıkları yaratacak politika ihlallerini bulmayı garantilemek için kaynak kodları otomatik olarak analiz eder. Aynı zamanda, saldırganın hareketlerinin simülasyonunu yaparak, uygulamanın nasıl tepki vereceğini gösterir ve böylece bütün güvenlik politikasının etkinliği hakkında karar vermenizi sağlar.

 


Tüm Hakları Saklıdır © PROYA 2012 Kullanım Kuralları Gizlilik Sözleşmesi